Addiction

ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ମଦନିଶା ଛଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ – ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଦମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ଗଠନ

ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚେରମୂଳି  ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକର ମଦ ନିଶା, ଗୁଟଖା, ସିଗାରେଟ୍,

ଗୁଡ଼ାଖୁ, ଭାଙ୍ଗ, ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିଶା ଚୁପଚାପ୍ ଛଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ l

କିଛି ସାଇଡ ଏଫେକ୍ଟ ନାହିଁ  l ସେ ଲୋକ ବାସ୍ନା ଗନ୍ଧ ରଙ୍ଗ ଟେଷ୍ଟ୍ କିଛି ପାଇବ ନାହିଁ

ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ  400 ରୁ  1200 ଭିତରେ l

 

କୁଆଡେ ଯାଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଏଡମିଶନ କରି ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ

ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଦମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ଗଠନ